Για να δείτε το έγγραφο του ΠΦΣ σχετικά με την αναμενόμενη κατάργηση των περικοπών στο διαβητολογικό υλικό από τις υποβολές Σεπτεμβρίου και μετά για τον λόγο <<υπερβάσεις μηνιαίων ποσοτήτων>> πατήστε εδώ.

Επιπλέον στο παραπάνω έγγραφο επισημαίνεται ότι οι γνωματεύσεις πρέπει να εκτελούνται υποχρεωτικά εντός δεκαημέρου.