Με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) καθορίζονται οι πσοότητες βελόνων φυσιγγοσηρίγγων που αποζημιώνονται σε ασθενείς ΣΔ2 που λαμβάνουν ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή(εκτός ινσουλίνης).