Για να δείτε το εγχειρίδιο εκτέλεσης γνωματεύσεων πατήστε εδώ.

Στις σελίδες 12 και 13 αναλύονται οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τρόπο εκτέλεσης.