Πατήστε παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Στην σελίδα 3, στην παράγραφο 2) με θέμα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, στο τέλος της μεσαίας υποπαραγράφου αναφέρεται ότι πέραν των φωτοαντιγράφων που απαιτούνται, απαιτείται υποχρεωτικά και η σάρωση του εντύπου δικαιώματος (ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ, ή βιβλιαρίου ασθενείας).