Διαβάστε εδώ το Ν3601/1928 περί ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακευτικών συλλόγων