ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Ξ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19

ΤΗΛ. 2461025989  FAX 2461042130

ΚΟΖΑΝΗ

 Δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα των φαρμακείων της Πτολεμα’ί’δας για το 2018 ΕΔΩ